جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا مدرن 400 متری در شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 230 متر بنا جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ شهرکی استخر دار 180 متر بنا نوساز

 • متــــراژ420 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن نقلی در شمال

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا باغ فلت 400 متری مدرن نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید باغ ویلای 300 متری قواره اول جنگل نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت مدرن 230 متری سند دار نور

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ فلت 350 متری استخر دار مبله کامل نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای فلت جنگلی 280 متری نور

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن هوشمند 300 متری مبله کامل در نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ فلت 260 متری جنگلی شهرکی در نور

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای 250 متری شهرک برند نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ نما سنگ 350 متری در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ مدرن 280متری جنگلی نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 320 متری چند سال ساخت

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,250,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای نیم پیلوت 260 متری در نور

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جنگلی 270 متری مبله کامل نور

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا مدرن 200 متری داخل شهرک نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ شهرکی

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نما کلاسیک فول فرنیش مدارک کامل

 • متــــراژ۵۱۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی مدرن در شمال

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن 150 متری شهرک نور

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید باغ ویلای نیم پیلوت 250 متری جنگلی نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا در چمستان 260 متری

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ مدرن 450 متری داخل شهرک جنگلی

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن 220 متری شهرکی در نور

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ شهرکی برند

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ فلت نما سنگ 260 متری

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 250 متری لوکیشن عالی نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت