املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا شمال | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلای لوکس در سیاهرود

 • متــــراژ274 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا231 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلای لوکس استخردار در رویان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
13,000,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 390 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ390 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس شهرکی رویان | 400 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتشهری
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس نما مدرن رویان | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس نما مدرن رویان

 • متــــراژ280 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتشهری
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس شهرکی استخردار رویان | 550 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار رویان

 • متــــراژ550 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتشهری
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس رویان | 430 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ430 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتشهری
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 337 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ337 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
760,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت