+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا لاکچری جاده جنگلی چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شهرکی 3 خوابه سیسنگان

 • متــــراژ370 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در سیسنگان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی در الیمالات

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا165 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا خاص در محدوده سیسنگان

 • متــــراژ435 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی در الیمالات

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا165 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا خاص در محدوده سیسنگان

 • متــــراژ435 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی مدرن در رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس شهركي منطقه رویان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نما مدرن در منطقه رویان

 • متــــراژ220 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن شهرکی 3 خوابه در رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس مدرن استخر دار منطقه رویان

 • متــــراژ545 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شهرک ساحلی نور

 • متــــراژ1165 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتساحلی
80,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن شهركی استخر دار در منطقه رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن هوشمند شهرکی استخر دار رویان

 • متــــراژ730 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 5 خوابه در رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس مدرن کلید نخورده در منطقه رویان

 • متــــراژ315 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا285 متر
 • موقعیتجنگلی
3,250,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس مدرن شهركی در منطقه‌ رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی 4 خوابه در رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شهرکی 4 خوابه در سیاهرود

 • متــــراژ650 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری استخر دار رویان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن شهرکی 3 خوابه در رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس مدرن در منطقه رویان

 • متــــراژ270 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخر دار منطقه رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن و شهرکی در منطقه رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن استخر دار رویان

 • متــــراژ325 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 3 خوابه در منطقه رویان

 • متــــراژ282 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی در منطقه سیاهرود

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل