جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا تریبلکس قواره 1 جنگل واز

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس 350 متری هوشمند و شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس نما مدرن با 340 متر زمین

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 400 متری مبله

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 380 متری سند تک برگ

 • متــــراژ380 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس مدرن 380 متری سند تک برگ

 • متــــراژ380 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نیم دوبلکس 250 متری شهرکی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۴۵ متر
 • موقعیتجنگلی
1,350,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 470 متری لوکس استخر دار

 • متــــراژ470 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

خرید عمارت لوکس 1000 متری فول امکانات

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ 470 متری مناسب سرمایه گذاری

 • متــــراژ470 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا طرح خلیجی فول امکانات

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ فلت 220 متری فول امکانات

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت 280 متری شهرکی

 • متــــراژ۱۸۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید عمارت لوکس 600 متری در شهرک با اصالت

 • متــــراژ600 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لوکس در شهرک برند و با اصالت

 • متــــراژ320 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا فلت رویان فرنیش

 • متــــراژ۲۲۵ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۲۵ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن سند دار 250 متری شهرک جنگلی

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس انگلیسی 320 متری

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا تریبلکس 400 متری دل جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 300 متری دوبلکس مدرن دل جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا 250 متری مدرن سند دار رویان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس رویان مبله سند دار

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 350 متری استخر دار شهرک جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / اقساط

خرید باغ ویلا 420 متری نوساز کلاسیک

 • متــــراژ420 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ 700 متری مناسب سرمایه گذاری

 • متــــراژ700 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس رویان 4 خواب مستر

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 700 متری فول امکانات شهرکی

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۲۵ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ نیم دوبلکس 415 متری شهرکی

 • متــــراژ۴۱۵ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 600 متری با ویو ابدی

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل