حدود قیمت: از به

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

21 ساعت پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

21 ساعت پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

21 ساعت پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
240,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

آپادانا شمال نور

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

240,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

امیر آباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

2 روز پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ملک شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

Mohammadreza

2 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

Mohammadreza

2 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
17,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا در چمستان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

naseri

3 روز پیش

17,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,700,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر تریبلکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

yasiii

3 روز پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آیناز گلزار

3 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلاباغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

yasiii

3 روز پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نور شمال

نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

300,000,000تومان

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ملک شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Mohammadreza

5 روز پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

5 روز پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نور شمال

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

5 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 1مسترمتر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نورشمال

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

6 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

7 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

samiei1

7 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

7 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

hoseyni

7 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

1 هفته پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

1 هفته پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

hoseyni

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

hoseyni

1 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس ساحل

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
5,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 هفته پیش

5,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

برومند

2 هفته پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر ساحلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید کاخ_ویلا در چمستان

خوابگاه: ۴متر مربع: 300

ویلا

Mina

3 هفته پیش

900,000,000تومان

خوابگاه: ۴متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

hoseyni

3 هفته پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

hoseyni

3 هفته پیش

300,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

hoseyni

3 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

hoseyni

3 هفته پیش

500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

hoseyni

4 هفته پیش

500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

alavi

4 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

hoseyni

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hoseyni

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

نواب

4 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

alavi

4 هفته پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

hoseyni

4 هفته پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

4 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 250

ویلا

برومند

4 هفته پیش

300,000,000تومان/کلیدتحویل

متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 ماه پیش

300,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا مدرن سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

1 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

برومند

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا دوبلکس رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا استخردار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا سنددار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

برومند

1 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
340,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

340,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا دوبلکس چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

alavi

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
6,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

نواب

1 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر

متر مربع: 700

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 700

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

برومند

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا سیسنگان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

برومند

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

zakeri

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش