حدود قیمت: از به

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

17 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

برومند

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

3 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

درسا

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا مدرن نوشهر شهرکی

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

fati1368

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

Mohammadreza

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 23

ویلا

Mohammadreza

1 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 23

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
8,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلالاکچری نوشهر

نوشهر

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

به نیا

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاسیسنگان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

درسا

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال اقساطی

استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

sheidamosavi

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

tehranchii

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر استخردار

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

Mina

2 ماه پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر لاکچری

تخت: 5: 720

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5: 720

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال لاکچری نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۵متر مربع: 720

ویلا

tehranchii

2 ماه پیش

580,000,000تومان

خوابگاه: ۵متر مربع: 720

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
235,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

2 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهر ساحلی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

درسا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

Mina

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,800,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

2,800,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

درسا

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان/تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

Behniaa_71

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان/تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۳متر مربع: 200

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

300,000,000تومان

خوابگاه: ۳متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
۱۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

فروش ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۱۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

fati1368

2 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

درسا

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 1700000000متر مربع: 300

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

1تومان

تخت: 1700000000متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

درسا

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

درسا

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر پلاک دوم آب

محدوده سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

Mina

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۵۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

fati1368

3 ماه پیش

۵۰۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
/8/200/000/000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

/8/200/000/000

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
8,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

8,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
8,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

8,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
7,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1300

ویلا

Mohammadreza

3 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش