حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
2,100,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

2,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان استخردار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لاکچری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخر دار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

270,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

470,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا لاکچری مبله نوشهر

سیسنگان

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اکازیون شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی لاکچری

نوشهر سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

2,400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
179,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخر دار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

179,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

1,350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا لوکس با متریال خاص رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
115,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

۳۰۰ متر ویلا اکازیون جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

115,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی فول امکانات

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
366,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فرزین فلاح

10 ماه پیش

366,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
293,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

اصغر موسوی

10 ماه پیش

293,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
283,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

283,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله استخردار ارزان در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ويلا قطعه اول آب

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
12,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شمال لوکس

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

12,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
243,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

243,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
216,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

216,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا دوبلکس ونوش

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار سیسنگان

سیسنگان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
3,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول ساحل شهرک مدرن

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

3,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار مبله نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
450,000تومان/روزانه
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی استخردار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

450,000تومان/روزانه

تخت: 2

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
900,000تومان/حداقل قیمت
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

900,000تومان/حداقل قیمت

تخت: 3

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
1,500,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی استخردار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,500,000تومان

تخت: 4

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی دوبلکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سوپرلوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور سوپرلوکس

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در منطقه ییلاقی واز

وازعلیا, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

1 سال پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فلاح

1 سال پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
470,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

فلاح

1 سال پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فلاح

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مدرن در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
2,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
7,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

7,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش