املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 160 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا235 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت جاده دریا300متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ240 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
340,000,000 تومان /

ویلا نیم پیلوت250 متری جاده دریا

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

باغ ویلا محمودآباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلیدتحویل

محمود آباد مازندران ایران

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلید تحویل