جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا زیر قیمت نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا به قیمت نور

 • متــــراژ440 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ700 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۱۰۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۸۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان قیمت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

ویلا سند تک برگ

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

ویلا سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتشهری
2,100,000,000 تومان / اقساط

باغ ویلا اقساط

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط
ویلا در شهرک قصر دریا | 370 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا در شهرک قصر دریا

 • متــــراژ370 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتشهری
4,500,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 160 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا235 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت جاده دریا300متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ240 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
340,000,000 تومان /

ویلا نیم پیلوت250 متری جاده دریا

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

باغ ویلا محمودآباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلیدتحویل

محمود آباد مازندران ایران

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ120 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلاشمال جنگلی | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلاشمال جنگلی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان /
خرید ویلا محمودآباد | 100 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا محمودآباد

 • متــــراژ100 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیت
185,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا خانه دریا

 • متــــراژ195 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا محمود آباد

 • متــــراژ170 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا272 متر
 • موقعیت
90,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید و فروش ویلا محمودآباد

 • متــــراژ140 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیت
310,000,000 تومان /

خرید ویلا در محمود آباد

 • متــــراژ145 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
235,000,000 تومان /

خرید ویلا محمود آباد

 • متــــراژ140 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا723 متر
 • موقعیت
750,000,000 تومان /