+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

ویلا شهرکی نما چوب در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

کاخ ویلا شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ1060 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
8,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نما مدرن در منطقه نوشهر

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 280 متری در منطقه جوربند

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجوربند
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا لاکچری در سیسنگان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ605 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا در شهرک قصر دریا

 • متــــراژ370 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتشهری
4,500,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 160 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 200 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا235 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت جاده دریا300متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ240 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
340,000,000 تومان /

ویلا نیم پیلوت250 متری جاده دریا

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان /

ویلا نیم دوبلکس جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

باغ ویلا محمودآباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا شمال محمودآباد

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلیدتحویل

محمود آباد مازندران ایران

 • متــــراژ180 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا محمودآباد شمال

 • متــــراژ120 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلاشمال جنگلی | 200 متر
فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان /

خرید ویلا محمودآباد

 • متــــراژ100 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیت
185,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا خانه دریا

 • متــــراژ195 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا محمود آباد

 • متــــراژ170 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا272 متر
 • موقعیت
90,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید و فروش ویلا محمودآباد

 • متــــراژ140 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیت
310,000,000 تومان /

خرید ویلا در محمود آباد

 • متــــراژ145 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
235,000,000 تومان /

خرید ویلا محمود آباد

 • متــــراژ140 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا723 متر
 • موقعیت
750,000,000 تومان /