جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا تریبلکس قواره 1 جنگل واز

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس 350 متری هوشمند و شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس نما مدرن با 340 متر زمین

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 400 متری مبله

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 380 متری سند تک برگ

 • متــــراژ380 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس 4 خواب مستر سیسنگان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا سوپر لوکس پلاک اول دریا 950 متری

 • متــــراژ950 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 1000 متری لوکیشن برند سیسنگان

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس سیسنگان با سند تک‌ برگ

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 500 متری استخر دار فول مبله سیسنگان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ شهرک هکتاری سیسنگان 285 متر بنا مبله

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا285 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا استخر دار رویان به سیسنگان

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۴۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخر دار 200 بنا شهرک جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شهرکی 340 متری استخر دار روف گاردن

 • متــــراژ340 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریپلکس 830 متری استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ۸۳۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 850 متری شهرکی ساحلی

 • متــــراژ۸۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
90,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین ساحلی 1700 متری سند دار

 • متــــراژ1700 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی 500 متری شخصی ساز مدرن

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
40,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 480 متری سند دار اقساطی

 • متــــراژ۴۸۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا ساحلی پلاک 1 دریا

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
60,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس 380 متری فول فرنیش هوشمند سیسنگان

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۲۵ متر
 • موقعیتساحلی
14,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 450 متری سند دار اقساطی

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در شمال 500 متری شخصی ساز

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
19,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خريد ويلا 500 متری سند دار تاپ لوكيشن

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
19,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 480 متری سند دار اقساطی

 • متــــراژ۴۸۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ شهرک هکتاری 320 متر بنا فول فرنیش

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
18,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید 600 متر ویلای دوبلکس لاکچری

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 1000 تاپ لوكيشن شخصی ساز

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 550 متری مدرن سیسنگان

 • متــــراژ430 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
13,000,000,000 تومان / مبلغ کل