+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن لوکس در ونوش شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ1800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس سنددار شهرکی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / اقساط

فروش فوری ویلا دوبلکس زیر قیمت

 • متــــراژ230 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ خوش قیمت سندار

 • متــــراژ750 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلااستخردار در سیسنگان

 • متــــراژ430 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا570 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در سی سنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
14,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا درنوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا سیسنگان | 300 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مستقل جنگلی فول مبله

 • متــــراژ205 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاشهرکی درمنطقه سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا سیسنگان | 300 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلای نوساز مدرن در شمال سیسنگان

 • متــــراژ1500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال مدرن درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ270 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن در منطقه برند سیسنگان،شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نمامدرن سنددار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ530 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا440 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس جنگلی در سیسنگان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۷۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن فول فرنیش درنوشهر

 • متــــراژ850 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلانمامدرن استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ490 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس استخردار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن در شمال -سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال شهرکی در سیسنگان

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت