+989125128392

خرید ویلا ساحلی

منطقه ساحلیو کوهستانی . نیم پلوت . شهرک صدف با نگهبان

 • متــــراژ235 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگل و چمنزار لوکس و مدرن نزدیک ساحل خاص و شیک

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرکی

 • متــــراژ385 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نیمپلوت مبله منطقه برند نزدیک ساحل

 • متــــراژ220 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگلی منطقه لوکس شهرکی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس نوشهر سنددار و لوکس

 • متــــراژ190 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

سونا و جکوزی شهرک پامچال با نگهبانی 350 متری

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس در دل جنگل ویو دشت و جنگل

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلارویان

 • متــــراژ530 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
20,000,000,000 تومان / اقساط

خریو ویلا تریپلکس ساحلی

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس سنددار ویو ابدی جنگل

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس 360 متری شهرک نیلوفر 2

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس مدرن 310 متری ساحلی

 • متــــراژ290 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس مدرن 500 متری استخردار

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

تریبلکس 800 متری استخردار سنددار

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس 350 متری سنددار ساحلی

 • متــــراژ330 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان ساحلی نور

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال سنددار نما سنگ مرمر

 • متــــراژ370 متر
 • شهرمحدوده نور جنگلی
 • زیر بنـــا245 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال دوبلکس با سند تکبرگ

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال دوبلکس مدرن سنددار

 • متــــراژ235 متر
 • شهرامیراباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس سنددار شهرکی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ شمال استخردار با ویو جنگل و دریا

 • متــــراژ800 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا208 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت