خرید ویلا ساحلی

خرید ویلا دوبلکس سیسنگان با سند تک‌ برگ

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان مبله سند دار

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلا ساحلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتساحلی
2,950,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا تریبلکس مدرن 300 متر زمین

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا باغ 800 متری فول فرنیش و شهرکی نوشهر

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
16,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 540 متری ساحلی نوشهر

 • متــــراژ۵۴۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۸۰ متر
 • موقعیتساحلی
13,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرک ساحلی با ویو دریا

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
3,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش آپارتمان 110 متری شخصی ساز

 • متــــراژ۱۱۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتساحلی
4,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید آپارتمان 87 متری نور مدرن و نوساز

 • متــــراژ۸۷ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۸۷ متر
 • موقعیتساحلی
2,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید زمین ساحلی 12000 متر

 • متــــراژ۱۲۰۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۲۰۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
200,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان 5 طبقه ایزدشهر ساحلی

 • متــــراژ۱۲۵ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۲۵ متر
 • موقعیتساحلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 175 متری ویو ابدی دریا

 • متــــراژ۱۷۵ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۷۵ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش آپارتمان 130 متری ساحلی مدرن و نوساز

 • متــــراژ۱۳۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,590,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش آپارتمان 275 متری قواره اول ساحل

 • متــــراژ۲۷۵ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۷۵ متر
 • موقعیتساحلی
13,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش آپارتمان قواره اول ساحل 145 متری

 • متــــراژ۱۴۵ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۴۵ متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان 275 متری قواره 1 ساحل کلید نخورده

 • متــــراژ۲۷۵ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۷۵ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال 400 متری هوشمند استخر دار برند

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش آپارتمان 146 متری نور فول فرنیش

 • متــــراژ۱۴۶ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۴۶ متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان 90 متر ویو ابدی دریا

 • متــــراژ۹۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۹۰ متر
 • موقعیتساحلی
3,400,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین خوش‌ قواره پلاک سوم دریا سند دار

 • متــــراژ۱۹۶ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۹۶ متر
 • موقعیتساحلی
3,920,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 850 متری شهرکی ساحلی

 • متــــراژ۸۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
90,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا ساحلی 500 متری شخصی ساز مدرن

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
40,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن 270 متری نوساز شهرکی با گیت

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتساحلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نیم پیلوت مدرن 250 متری 3 خواب سند دار

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
2,400,000,000 تومان / مبلغ کل