جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا زیر قیمت نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا به قیمت نور

 • متــــراژ440 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ700 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۱۰۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۸۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان قیمت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

ویلا سند تک برگ

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

ویلا سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتشهری
2,100,000,000 تومان / اقساط

باغ ویلا اقساط

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ240 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا شمال در مازندران | 275 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ275 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل

قیمت ویلا شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ290 متر
 • شهرايزدخورده
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
قیمت ویلا شمال | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

قیمت ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا باغ در شمال | ۸۰۰ متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا باغ در شمال

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا لوکس در شمال | 290 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ290 متر
 • شهرپشت پارک جنگلی نور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا شمال | 350 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرايزدخورده
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ550 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا شمال تا 400 میلیون | ۴۰۰ متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال تا 300 میلیون | ۴۵۰ متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت