+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن لوکس در ونوش شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ1800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن 350 متری شهرکی در رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ در آپادانا

 • متــــراژ1100 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس در نور

 • متــــراژ361 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن 500 متری شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 360 متری استخردار شرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در سعادت آباد

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ480 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا نما مدرن استخردار شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در امیرآباد

 • متــــراژ260 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,750,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در آپادانا

 • متــــراژ260 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلاتریبلکس520متری شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ520 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا300متری سندار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا260متری شهرکی سندار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ435 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا155 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلاباغ شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ440 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در رویان | 360 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس شهرکی برند

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ420 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,850,000,000 تومان / اقساط