+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

ویلا شهرکی نما چوب در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

کاخ ویلا شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ1060 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
8,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نما مدرن در منطقه نوشهر

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 280 متری در منطقه جوربند

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجوربند
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا لاکچری در سیسنگان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ605 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ شهرکی استخر دار نور

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا127 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نما مدرن جاده دریا

 • متــــراژ270 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 600 متری دامنه جنگل منطقه سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا مبله در سیسنگان

 • متــــراژ460 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخر دار منطقه رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتشهری
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی 3 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخر دار منطقه محمودآباد

 • متــــراژ330 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتشهری
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی مبله در سیسنگان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنوشهر، نرسیده به جنگل سیسنگان، روستای چلندر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مبله در منطقه جنگلی ونوش

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر، نرسیده به جنگل سیسنگان، روستای چلندر
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا مدرن هوشمند نوشهر

 • متــــراژ312 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرکی نور

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخر دار 4 خوابه در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نما مدرن در منطقه نوشهر

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن و شیک استخر دار شهرکی در رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ360 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس نما مدرن 3 خوابه نوشهر

 • متــــراژ215 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا فول فرنیش شهرکی در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ605 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن شهرکی استخر دار نوشهر

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 4 خوابه در جاده دریا

 • متــــراژ550 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

ویلا شهرکی 4 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنوشهر، نرسیده به جنگل سیسنگان، روستای چلندر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 1000 متری قواره اول جنگل

 • متــــراژ1180 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 3 خوابه در آپادانا

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل