حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

7 ساعت پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

7 ساعت پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

7 ساعت پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهندس پرنیان

7 ساعت پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

7 ساعت پیش

650,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلاشمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
460,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

7 ساعت پیش

460,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
410,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

410,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

470,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

1 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

Mina

1 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

430,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

1 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

خانم نیازی

1 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

Mina

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهندس بردیا

1 روز پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

Mina

1 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
310,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

خانم نیازی

1 روز پیش

310,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش