حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا وازیوار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
980,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فروشی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

980,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

155,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

3 روز پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید وفروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

فلاح

3 روز پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

3 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا فروشی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

7 روز پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مبله ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

2 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان دوبلکس ۵۴۰ متری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
240,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نوشهر ملکار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

240,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر توسکاتک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا حومه رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۱۲۰۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 هفته پیش