+989125128392

خرید ویلا در شمال

75متر/سرمایه گذاری و سکونت/نور

 • متــــراژ0 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا75 متر
 • موقعیتشهری
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 1000 متری در نوشهر

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مدرن شهرکی سند دار رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی سند دار نور

 • متــــراژ185 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس جنگلی نور سند دار

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا 400 متری چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان 110 متری در نور

 • متــــراژ110 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتساحلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در نوشهر سند دار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید زمین 1000 متری منطقه برند رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لاکچری و خاص نوشهر

 • متــــراژ665 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 150 متری دوبلکس در منطقه نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط

خرید آپارتمان در نور 135 متری

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیتشهری
1,800,000,000 تومان / اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در ایزدشهر

 • متــــراژ150 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتساحلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن هوشمند رویان

 • متــــراژ750 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری شهرکی در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان 357 متری

 • متــــراژ۳۵۷ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان 75 متری ایزدشهر

 • متــــراژ75 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا75 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ شهرکی دارای سند رویان

 • متــــراژ1105 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
8,500,000,000 تومان / اقساط

خرید زمین شهرکی برند نوشهر

 • متــــراژ750 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
6,750,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ویژه

خرید ویلا لاکچری و خاص نوشهر

 • متــــراژ665 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن هوشمند رویان

 • متــــراژ750 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 300 متری جنگلی چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی نوساز رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرک برند ساحلی

 • متــــراژ1110 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتساحلی
20,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا شهرکی مبله جاده دریا

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جاده جنگلی ایزدشهر

 • متــــراژ320 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری سند دار چلک

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا اقساطی سند دار چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

پیشنهاد ماهانه شمال

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن فول امکانات رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس لاکچری چلک

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری دامنه جنگل در منطقه چلک

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ شهرکی سیسنگان به نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 500 متری استخر دار شهرکی چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری 7 خوابه ساحلی در نوشهر

 • متــــراژ2700 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1550 متر
 • موقعیتساحلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا قواره اول ساحل 1000 متری نور

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
60,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا770 متر
 • موقعیتساحلی
80,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلای مدرن 1000 متری دریابیشه

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس مدرن استخر دار منطقه رویان

 • متــــراژ545 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در مازندران

وبلاگ

بهترین زمان برای خرید ویلا در شمال

بهترین زمان برای خرید ویلا در شمال

شاید یکی از سوال های شما این باشد که بهترین زمان برای خرید ویلا در شمال چه موقع می باشد ؟ و از میان چهار فصل سال، خرید ویلا در کدام فصل را پیشنهاد می ...

آیا سرمایه گذاری با خرید ویلا در شمال پر سود است ؟

آیا سرمایه گذاری با خرید ویلا در شمال پر سود است ؟

از معامله های پرسود و جذاب می توان به خرید ویلا در شمال اشاره کرد . اینکه شما صاحب یک ویلای شخصی در کنار ساحل باشید و یا اینکه در ویلایی که چشم اندازی...

چرا استحکام بنای ملک در شمال مهم است؟

چرا استحکام بنای ملک در شمال مهم است؟

قبل از اینکه بخواهیم در رابطه با میزان استحکام بنا در ساختمان ها و ویلاهای شمال کشور نکاتی را عرض کنیم ابتدا باید تعریف صحیحی از استحکام بنا را بدانیم...