خرید ویلا در شمال

خرید ویلا باغ 270 متری با سند و مدارک در شهرک برند

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس شهرکی چمستان 430 متری

 • متــــراژ430 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا263 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا کاخ با سند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت 180متری بهدشت

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا75 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخر دار با سیستم هوشمند

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 250 متری فرنیش استخر دار آپادانا

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین در شمال

 • متــــراژ0 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس مدرن 270 متری سند دار سعادت آباد

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا باغ 270 متری سند دار ویو جنگل

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا نیم پیلوت نما سنگ شهرکی با سند

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا نما مدرن ویو جنگل ویلا مبله

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس مدرن 320 متری سنددار همصفا

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن چمستان شهرکی 350 متری

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

نیم پیلوت نما رومی 200 متری سند دار

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا پلاک 1 جنگل 3 خواب در جاده دریا

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلای دوبلکس استخر دار سند تک برگ

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا نما مدرن ویو شالیزار با سند تگ برگ

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نیم پیلوت شهرکی چمستان 250 متری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلای نیم پیلوت استخر دار شمال

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس مدرن 300 متری سند دار شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

پیشنهاد ویژه

ویلا دوبلکس 300 متری فول فرنیش سنددار جوربند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت با استخر داخلی بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 260 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن با سند عرصه و عیان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 350 متری

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

دوبلکس مدرن با بهترین متریال ساخت

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلای تک خواب بالا مدارک کامل چمستان

 • متــــراژ۱۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن 1000 متری در شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا همکف استخر دار نما انگلیسی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری مدرن 800 متری در شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ماهانه شمال

خرید زمین در منطقه برند ایزدشهر

 • متــــراژ1242 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخر دار تمام هوشمند 700 متری

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ مدرن با سند

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در 300 متری شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 710 متری

 • متــــراژ710 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن تمام هوشمند استخر دار

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مدرن استخر دار شهرکی با سند

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن جنگلی ارزان قیمت

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس ستون رومی 320 متری

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ پلاک 1 جنگل شهرک برند با سند در واز

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا در مازندران

ویدیوهای مفید

در زمینه خرید و فروش ملک

وبلاگ

جوربند نگین شهر چمستان (مناطق گردشگری ، آب و هوا)

جوربند نگین شهر چمستان (مناطق گردشگری ، آب و هوا)

روستایی است از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران ایران۱۵ کیلومتر که از شهر نور مازندران به سمت جنوب پیش بروید به منطقه خوش آب و هوایی به...

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان (قطعه ای از بهشت)

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان (قطعه ای از بهشت)

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان است. این روستا دارای مناظر طبیعی سرسبز به همراه چشم اندازی از کوهستان است که تصویری رویایی را در ذهن بیننده نقش می بندد. اگر هوای شرجی را دوست ندارید

سیسنگان کجاست ؟ (ترکیبی از ساحل و جنگل در شمال کشور)

سیسنگان کجاست ؟ (ترکیبی از ساحل و جنگل در شمال کشور)

سیسنگان در اصل نام جنگلی در استان مازندران است. این جنگل یکی از جاذبه های طبیعی این استان محسوب می شود. جنگل سیسنگان یکی از میراث های طبیعی کشور محسوب...