خرید ویلا در شمال

خرید ویلا دوبلکس مدرن 300 متری استخردار در نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 500 متری شهرکی استخردار جنگلی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلای 400 متری سنددار شهرکی استخردار جنگلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 380 متری جنگلی مدرن و هوشمند در چمستان

 • متــــراژ380 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 340 متری جاده دریا

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا 500 متری استخردار شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 320 متری شهرکی در چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 400 متری استخر داخل شهرکی در چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 380 متری نما رومی استخردار شهرکی در نور

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 600 متری با ویو ابدی در نور

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا 800 متری کلاسیک شهرکی در نور

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا هوشمند 350 متری سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین قابل ساخت سند دار 300 متری شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا00 متر
 • موقعیتجنگلی
0 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 500 متری استخردار شهرکی جنگلی

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین شهرکی در منطقه تهرانی نشین چمستان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 250 متری دوبلکس مدرن در چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ سنددار 500 متری در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ فلت در چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین شهرکی در چمستان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن در منطقه چمستان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ویژه

فروش زمین سنددار اقساطی مناسب برای سرمایه گذاری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس 500 متری مدرن و هوشمند در چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا پیلوت شهرکی مشجر با سند در چمستان

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا کلاسیک استخردار در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فول‌ فرنیش 295 متری در بهدشت

 • متــــراژ۲۹۵ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی 350 متری در نعمت‌ آباد چمستان

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخردار 300 متری شهرکی اميرآباد

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخردار 330 متری آپادانا

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 400 متری مدرن و شهرکی در چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 350 متری استخردار فول فرنیش مدرن در چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ماهانه شمال

فروش زمین 300 متری پلاک 1 جنگل با مجوز و سند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ مدرن 350 متری پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 500 متری فول فرنیش مدرن و شهرکی در چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فول فرنیش 340 متری جاده‌ دریا

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس 400 متری استخردار فول فرنیش لاکچری در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 400 متری مدرن و هوشمند سنددار چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخردار با سند تک‌ برگ شهرکی در نور

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,750,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا اوکازیون تمام امکانات فول مبله در نور

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ مدرن 350 متری مبله استخردار

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن سند دار در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا در مازندران

ویدیوهای مفید

در زمینه خرید و فروش ملک

وبلاگ

جوربند نگین شهر چمستان (مناطق گردشگری ، آب و هوا)

جوربند نگین شهر چمستان (مناطق گردشگری ، آب و هوا)

روستایی است از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران ایران۱۵ کیلومتر که از شهر نور مازندران به سمت جنوب پیش بروید به منطقه خوش آب و هوایی به...

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان (قطعه ای از بهشت)

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان (قطعه ای از بهشت)

روستای زیبای بهدشت از توابع چمستان است. این روستا دارای مناظر طبیعی سرسبز به همراه چشم اندازی از کوهستان است که تصویری رویایی را در ذهن بیننده نقش می بندد. اگر هوای شرجی را دوست ندارید