+989125128392

خرید ویلا در شمال

ویلامدرن استخردار با ویو عالی سیسنگان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا رویان | 237 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ237 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا225 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در نوشهر

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس اقساطی چمستان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۲۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال جنگلی در نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا فلت شهرکی چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلادوبلکس شهرکی دررویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرامیراباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سنددار در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال تریبلکس نماکلاسیک در نور

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سنددار در منطقه آمل به چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,150,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال تریبلکس سنددار در رویان

 • متــــراژ900 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نور به چمستان

 • متــــراژ570 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا چمستان | 240 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا رویان | 330 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلادوبلکس استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخردار شهرکی چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ نیم پیلوت در نور

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ویژه

ویلامدرن استخردار با ویو عالی سیسنگان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال جنگلی در نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال تریبلکس سنددار در رویان

 • متــــراژ900 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخردار شهرکی چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ نیم پیلوت در نور

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخردار شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در نوشهر

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در امیرآباد شهرکی

 • متــــراژ270 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا شمال دوبلکس مدرن امیرآباد

 • متــــراژ410 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / اقساط

پیشنهاد ماهانه شمال

خرید ویلا رویان | 237 متر
ویژه ماهانه

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ237 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا225 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرامیراباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلاباغ شمال دوبلکس در نور

 • متــــراژ410 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سنددار در نوشهر

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال نما مدرن در شهرک برند جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخردار شمال جنگلی

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرک برند مبله نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
25,000,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا شمال | ۱۷۰ متر
ویژه ماهانه

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ۱۷۰ متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا سندار شمال

 • متــــراژ525 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلادر شمال دوبلکس نما مدرن

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
12,000,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا شمال

شعبه های املاک موسوی

شعبه رویان
 • مدیر شعبه : اصغر موسوی
 • آدرس : رویان ، روبروی دانشگاه مازیار ، املاک موسوی
 • تلفن :
 • مدیر فروش :
 • تلفن همراه : 09125128392
 • محدوده فعالیت : پلیس راه نور تا سیسنگان
شعبه رویان
شعبه چمستان
 • مدیر شعبه : اصغر موسوی
 • آدرس : شهر چمستان بلوار شیخ فضل اله نوری جنب تامین اجتماعی املاک موسوی
 • تلفن :
 • مدیر فروش :
 • تلفن همراه : 09125128392
 • محدوده فعالیت : از چمستان تا نور و از چمستان تا آمل
شعبه چمستان
شعبه نور
 • مدیر شعبه : اصغر موسوی
 • آدرس : نور روبه روی درب اول پارک جنگلی نور املاک موسوی
 • تلفن :
 • مدیر فروش :
 • تلفن همراه : 09125128392
 • محدوده فعالیت : از نور تا محمودآباد
شعبه نور

دانلود اپلیکیشن جامع املاک موسوی

دسترسی به هزاران فایل تایید شده از سوی کارشناسان املاک موسوی
اپلیکیشن املاک موسوی

وبلاگ

خرید ویلا شمال جهت سرمایه گذاری

خرید ویلا شمال جهت سرمایه گذاری

کی از اهداف خرید ویلا در شمال سرمایه گذاری کردن می باشد. افراد بسیاری وجود دارند که با خرید و فروش ویلاها سود خوبی می کنند. به طور کلی منطقه ی شمال ایران شامل شهرها و استان های محدودی هستند. قبل از هر کاری شما باید مناطق را به طور دقیق بررسی نمایید و از قیمت های واقعی آن ها خبردار گردید...

توانایی مالی جهت خرید ویلا در شمال

توانایی مالی جهت خرید ویلا در شمال

به احتمال زیاد تصور اکثر مردم این است که برای داشتن ویلا در شمال باید توانایی مالی و درآمد بسیار خوبی را داشت. تا حدودی این موضوع صحیح است. کسی می‌تواند اقدام به خرید ویلا شمال نماید که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد ....

قیمت ویلا شمال لاکچری

قیمت ویلا شمال لاکچری

به طور کلی کسانی که در خصوص خرید ویلا شمال با واحد های مربوطه تماس برقرار می کنند اولین اطلاعاتی که از مشاور مربوطه درخواست می کنند قیمت ویلا است