حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

7 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

3,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
510,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

510,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

8 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

ارغوان

8 ساعت پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

سعادت آباد

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

19 ساعت پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

19 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

گلزاده

19 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
925,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا سنددار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

مهندس بردیا

19 ساعت پیش

925,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهندس پرنیان

19 ساعت پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

19 ساعت پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

19 ساعت پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

19 ساعت پیش