+989125128392

خرید ویلا در شمال

ویلا نما مدرن 350 متری شهرکی در رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان شمال چمستان

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 800 متری شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ220 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ در آپادانا

 • متــــراژ1100 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس در نور

 • متــــراژ361 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نیمه دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,850,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن 500 متری شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 360 متری استخردار شرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,750,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در سعادت آباد

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ480 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا نما مدرن استخردار شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 350 متری استخردار با روف ویو جنگل

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 250 متری شهرکی در منطقه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 200 متری شهرکی در منطقه نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در امیرآباد

 • متــــراژ260 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,750,000,000 تومان / مبلغ کل

پیشنهاد ویژه

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن لوکس در ونوش شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ1800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / اقساط

ویلا شمال تریبلکس درمنطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش فوری ویلا باغ شمال سند دار پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاشمال تریبلکس استخردار درمنطقه سعادت اباد

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

پیشنهاد ماهانه شمال

خرید ویلا در نور | 10000 متر
ویژه ماهانه

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ10000 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
2,240,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا شمال | 200 متر
ویژه ماهانه

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
دوبلکس سنددار شهرکی | 500 متر
ویژه ماهانه

دوبلکس سنددار شهرکی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلانمامدرن شهرکی درمنطقه بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی نوشهر

 • متــــراژ1550 متر
 • شهرمحدوده سیسنگان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتساحلی
18,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاباغ شمال فول مبله سنددار

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در جاده دریا

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوساز در شمال چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال مدرن شهرکی با روف ویو جنگل و کوه

 • متــــراژ330 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شخصی ساز جنگلی | 312 متر
ویژه ماهانه

ویلا شخصی ساز جنگلی

 • متــــراژ312 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در مازندران

وبلاگ

خرید ویلا شمال جهت سرمایه گذاری

خرید ویلا شمال جهت سرمایه گذاری

کی از اهداف خرید ویلا در شمال سرمایه گذاری کردن می باشد. افراد بسیاری وجود دارند که با خرید و فروش ویلاها سود خوبی می کنند. به طور کلی منطقه ی شمال ایران شامل شهرها و استان های محدودی هستند. قبل از هر کاری شما باید مناطق را به طور دقیق بررسی نمایید و از قیمت های واقعی آن ها خبردار گردید...

توانایی مالی جهت خرید ویلا در شمال

توانایی مالی جهت خرید ویلا در شمال

به احتمال زیاد تصور اکثر مردم این است که برای داشتن ویلا در شمال باید توانایی مالی و درآمد بسیار خوبی را داشت. تا حدودی این موضوع صحیح است. کسی می‌تواند اقدام به خرید ویلا شمال نماید که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد ....

قیمت ویلا شمال لاکچری

قیمت ویلا شمال لاکچری

به طور کلی کسانی که در خصوص خرید ویلا شمال با واحد های مربوطه تماس برقرار می کنند اولین اطلاعاتی که از مشاور مربوطه درخواست می کنند قیمت ویلا است