حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش فروش اقساطی
175,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور لوکس

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

4 ساعت پیش

175,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ghorbanloo

4 ساعت پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

hanaa

4 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان 160 متری

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

hanaa

4 ساعت پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نور تریبلکس

متر مربع: 500000000

ویلا

yarajalili

4 ساعت پیش

500,000,000تومان

متر مربع: 500000000

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا دوبلکس چمستان

متر مربع: 220

ویلا

sheidamosavi

4 ساعت پیش

500,000,000تومان

متر مربع: 220

ویلا

4 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش
1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

hanaa

5 ساعت پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

متر مربع: 200

ویلا

behdad

5 ساعت پیش

600,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نما رومی چمستان

نور چمستان امیرآباد

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

behdad

5 ساعت پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hanaa

5 ساعت پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان استخر دار

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

yasiii

6 ساعت پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
6,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

hanaa

6 ساعت پیش

6,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hanaa

6 ساعت پیش

260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

hanaa

6 ساعت پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

hanaa

6 ساعت پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hanaa

6 ساعت پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

6 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
175,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور لوکس

نور به چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

7 ساعت پیش

175,000,000تومان/کلا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

7 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان 125متری اقساطی

چمستان

متر مربع: 125

ویلا

parnian

7 ساعت پیش

200,000,000تومان

متر مربع: 125

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

fati1368

7 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

نیم پیلوت شهرکی

چمستان بهدشت

متر مربع: 180

ویلا

sahar

7 ساعت پیش

230,000,000تومان

متر مربع: 180

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا فلت چمستان

نور چمستان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

behdad

8 ساعت پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

8 ساعت پیش