حدود قیمت: از به

مرتب سازی براساس:

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/مابقی 6 ماهه
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلایی شیک در شمال

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

جواد توکلی

5 ساعت پیش

200,000,000تومان/مابقی 6 ماهه

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,500,000,000تومان/نصف این مبلغ اقساط یا معاوضه
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

1,500,000,000تومان/نصف این مبلغ اقساط یا معاوضه

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,550,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

5 ساعت پیش

1,550,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
225,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس بردیا

5 ساعت پیش

225,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

Mina

5 ساعت پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس بردیا

5 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

مهندس بردیا

5 ساعت پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

3,500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

3,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

5 ساعت پیش

480,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 175

ویلا

کوزه گر

5 ساعت پیش

900,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 175

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا در نور جنگلی

استان مازندران، نور، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

5 ساعت پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلای دوبلکس ونوش

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

حسین منصوری

5 ساعت پیش

2,350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا دوبلکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

حسین منصوری

5 ساعت پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

5 ساعت پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

گلزاده

5 ساعت پیش

2,100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

5 ساعت پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ساعت پیش