املاک موسوی

آپارتمان

فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
420,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا چمستان لوکس اکازیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

خرید اپارتمان شمال نور

 • متــــراژ150 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید آپارتمان شمال

 • متــــراژ100 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
325,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان رویان

 • متــــراژ2000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / توافقی
فروش اقساطی

آپارتمان دو واحدی در رویان

 • متــــراژ94 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا176 متر
 • موقعیت
220,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید آپارتمان شهرک ساحلی نور

 • متــــراژ260 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / قیمت کل

خرید آپارتمان ارزان قیمت نور

 • متــــراژ3000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / قیمت کل

خرید آپارتمان شهرکی در نور

 • متــــراژ3000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی در نور شهرکی

 • متــــراژ80 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا3000 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / پیش پرداخت