املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

ویلا دوبلکس شهرکی مدرن رویان | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی مدرن رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتشهری
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شهرکی استخردار سیسنگان | 1016 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شهرکی استخردار سیسنگان

 • متــــراژ1016 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتشهری
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی نوشهر | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور جاده جنگلی
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ740 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1100 متر
 • موقعیتساحلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش ویلا در شمال | 850 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا در شمال

 • متــــراژ850 متر
 • شهرپشت پارک جنگلی نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلای لوکس استخردار در رویان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
13,000,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا دوبلکس مدرن نوشهر | 850 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس مدرن نوشهر

 • متــــراژ850 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شهرکی استخردار جنگلی نوشهر | 680 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شهرکی استخردار جنگلی نوشهر

 • متــــراژ680 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا660 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1300 متر
 • شهرقواره اول دریا
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
14,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
75,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش ویلا دوبلکس مدرن نوشهر | 750 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا دوبلکس مدرن نوشهر

 • متــــراژ750 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / مبلغ کل