مقایسه املاک

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 980

ویلا

خانم عبدی

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 980

ویلا

2 هفته پیش

3,500,000,000تومان/اقساطی

ویلا استخر دار رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

3,500,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

385,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 470

ویلا

خانم پویا

4 هفته پیش

385,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 470

ویلا

4 هفته پیش

5,000,000,000تومان/توافقی

ویلا نوشهر سندار

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

خانم آذری

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان/توافقی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم عبدی

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان/اقساط

ویلا نوشهرسندار

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 5حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم آذری

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان/اقساط

خواب: 5حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

ویلا در رویان جنگلی

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم آذری

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

580,000,000تومان/اقساط

ویلا شهرکی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 325

ویلا

خانم آذری

1 ماه پیش

580,000,000تومان/اقساط

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 325

ویلا

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان/توافقی

ویلا جنگلی استخر دار رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 325

ویلا

خانم آذری

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان/توافقی

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 325

ویلا

1 ماه پیش