خرید ویلا تریبلکس اکازیون نور

 • متــــراژ230 متر
 • شهرپشت پارک جنگلی نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 1060 متری رویان

 • متــــراژ1060 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا580 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ويلا جنگلی در ونوش 280 متری

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس پلاک یک جنگل چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا345 متر
 • موقعیتجنگلی
5,700,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لاکچری و مدرن نور

 • متــــراژ430 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ اکازیون در سیسنگان

 • متــــراژ2100 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیتجنگلی
35,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن پلاک یک جنگل رویان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآب پری
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
23,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا لاکچری در منطقه چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخر دار عروس دریا

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
70,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس هوشمند ساحلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار سیاهرود

 • متــــراژ400 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خريد ویلا نما رومی شهرک الماس

 • متــــراژ210 متر
 • شهرپشت پارک جنگلی نور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

عمارت 500 متری دامنه کوه رویان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۴۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 500 متری با سند تک برگ چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا440 متر
 • موقعیتجنگلی
12,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا لاکچری فول فرنیش نور

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریپلکس در نوشهر

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۶۰ متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مدرن استخر دار فول فرنیش

 • متــــراژ1060 متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی 4 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس با ویوی 360 درجه در رامسر

 • متــــراژ300 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتشهری
8,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا تریبلکس جنگلي در منطفه نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن و لوکس در امیرآباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا تریبلکس استخر دار جنگلی چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری در منطقه چلک

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن شهركی استخر دار در منطقه رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت