املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا شمال | 220 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
420,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا | 400 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا

 • متــــراژ400 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
320,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
430,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگلی در شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
460,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
460,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان | 230 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
300,000,000 تومان / پیش پرداخت