جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 3 خواب سند تک برگ

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش فوری ویلا دوبلکس نما مدرن 300 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس فول مدرن شهرکی دو قدمی دریاچه

 • متــــراژ۴۰۵ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن نوساز 250 متری شهرکی نور

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس مدرن شیک آپادانا

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 200 متری داخل بافت سند دار نور

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 350 متری داخل بافت و سند دار نور

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 288 متری سند دار و شهرکی نور

 • متــــراژ۲۸۸ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 300 متری شهرک برند دامنه جنگل چمستان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین 400 متری شهرکی خوش قواره نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 300 متری سند دار نور

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین 330 متری داخل بافت و شهرکی نور

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین جنگلی شهرک تازه تاسیس بافت مسکونی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نیم پیلوت سند دار جنگلی 300 متری شهربند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 170 متری مدرن شهرکی

 • متــــراژ170 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا کلاسیک نوساز شهرکی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / اقساط

فروش زمین 273 متری خوش قواره و شهرکی نور

 • متــــراژ۲۷۳ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین شهرکی 250 متری قابل ساخت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین 460 متری داخل بافت مسکونی نور

 • متــــراژ۴۶۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 280 متری سند دار شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 330 متری داخل بافت مسکونی نور

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 500 متری داخل بافت مسکونی خوش قواره نور

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین 360 متری داخل بافت سند دار سعادت آباد

 • متــــراژ۳۶۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه باغ ویلا فلت 230 متری استخر دار

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ پیلوت 260 متری سند دار شهرکی

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلا در بهترین شهرک چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط

خرید باغ ویلای فلت 200 متری مبله استخر دار

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ پیلوت 260 متری شهرک سر سبز سند دار

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای جنگلی 270 متری فول فرنیش

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۴۵ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت