املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

ویلا دوبلکس استخردار نما سنگ چمستان | 650 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس استخردار نما سنگ چمستان

 • متــــراژ650 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس مدرن چمستان | 480 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس مدرن چمستان

 • متــــراژ480 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس استخردار چمستان | 260 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس استخردار چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
420,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا مدرن شهرکی چمستان | 270 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا مدرن شهرکی چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس نما سنگ چمستان | 330 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس نما سنگ چمستان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا باغ چمستان | 100 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا باغ چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش ویلا در چمستان | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
660,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا نیم پیلوت مدرن چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
460,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا چمستان | 480 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا چمستان

 • متــــراژ480 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا مدرن چمستان | 260 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا مدرن چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت