جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا شهرکی 500 متری در شمال

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا 400 متری 3 خوابه در شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس هوشمند استخر دار 400 متری شهرکی

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا 350 متری 3 خواب در شمال

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا فلت 90 متری سند دار و شهرکی چمستان

 • متــــراژ۱۶۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس پنج دقیقه تا دریا شهرکی

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا باغ سوئیسی ده دقیقه تا دریا استخر فول فرنیش

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۳۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

آپارتمان نوساز 8 طبقه فول امکانات هوشمند تمام مدرن لوکس

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا70 متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

ویلای 250 متری در دامنه کوه ویو جنگل استخر دار

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 500 متری دوبلکس مدارک کامل

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
13,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا فلت 120 متری شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا دوبلکس 170 متری روف شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۱۷۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا باغ دوبلکس 300 متری شهرکی جاده جنگلی ایزدشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا با ویو جنگل دوبلکس شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۱۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا ویو دریا و جنگل فلت 300 متری مدارک کامل

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش عمارت 1200 متری مدارک کامل

 • متــــراژ۱۲۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۷۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
14,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا دوبلکس شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۱۸۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا دوبلکس 160 متری مدارک کامل

 • متــــراژ۱۶۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل

خریدویلا دوبلکس 200 متری ویو جنگل و دریا شهرکی

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا فلت سوئیسی 240 متری

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس 260 متری روف ویو دریا جنگل مدارک کامل

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خریدویلا دوبلکس 180متری روف گاردن شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ۱۸۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس مدرن در جاده دریا ایزدشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 280 متری مدارک کامل

 • متــــراژ۲۸۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
9,400,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس 230 متر تهرانی نشین مدارک کامل

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,900,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن هوشمند سند دار در جاده جنگلی ایزدشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت 240 متری روف گاردن شهرکی

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 250 متری روف گاردن شهرکی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / مبلغ کل