املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا در ایزدشهر اقساطی

 • متــــراژ260 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا در ایزدشهر | 700 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,800,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا جنگلی در ایزدشهر | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا جنگلی در ایزدشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلای دوبلکس در ایزدشهر | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای دوبلکس در ایزدشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا در شمال شهرکی | 450 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا در شمال شهرکی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلای لوکس در ایزدشهر | 400 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای لوکس در ایزدشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا اقساطی در ایزدشهر | 130 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا اقساطی در ایزدشهر

 • متــــراژ130 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلای ساحلی در ایزدشهر | 110 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای ساحلی در ایزدشهر

 • متــــراژ110 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
480,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلا در ایزدشهر | 700 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در ایزدشهر | 230 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ230 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا ساحلی در رویان | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا ساحلی در رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در ایزدشهر | 330 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت