جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا زیر قیمت نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا به قیمت نور

 • متــــراژ440 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ700 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۱۰۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۸۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان قیمت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

ویلا سند تک برگ

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

ویلا سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتشهری
2,100,000,000 تومان / اقساط

باغ ویلا اقساط

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط
ویلا شمال شهرکی سنددار | ۲۲۰ متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال شهرکی سنددار

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلای شمال مدرن جنگلی | ۳۰۰ متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای شمال مدرن جنگلی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا باغ دوبلکس سند شش دانگ | 600 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا باغ دوبلکس سند شش دانگ

 • متــــراژ600 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا باغ جنگلی سند دار در جاده دریا | 400 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا باغ جنگلی سند دار در جاده دریا

 • متــــراژ400 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ540 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید و فروش ویلا شمال ارزان اقساطی

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتساحلی
620,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال مدرن لاکچری

 • متــــراژ500 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
17,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا ساحلی ایزدشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ160 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتساحلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا با سند تکبرگ در ایزدشهر | 350 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا با سند تکبرگ در ایزدشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در ایزدشهر اقساطی

 • متــــراژ260 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا در ایزدشهر | 700 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,800,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا جنگلی در ایزدشهر | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا جنگلی در ایزدشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلای دوبلکس در ایزدشهر | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای دوبلکس در ایزدشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا در شمال شهرکی | 450 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا در شمال شهرکی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلای لوکس در ایزدشهر | 400 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای لوکس در ایزدشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا اقساطی در ایزدشهر | 130 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا اقساطی در ایزدشهر

 • متــــراژ130 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلای ساحلی در ایزدشهر | 110 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلای ساحلی در ایزدشهر

 • متــــراژ110 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
480,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلا در ایزدشهر | 700 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در ایزدشهر | 230 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ230 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا ساحلی در رویان | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا ساحلی در رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در ایزدشهر | 330 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در ایزدشهر | 450 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در ایزدشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / نصف قیمت