جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا تریبلکس قواره 1 جنگل واز

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس 350 متری هوشمند و شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس نما مدرن با 340 متر زمین

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 400 متری مبله

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 380 متری سند تک برگ

 • متــــراژ380 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ فلت استخر دار 600 متری

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 330 متری نوشهر شهرک جنگلی

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ نیم دوبلکس 700 متری شهرکی

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین واقع در نوشهر شهرکی مسکونی

 • متــــراژ۶۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
16,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 5 خواب بی نظیر

 • متــــراژ۹۵ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
19,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا 600 متری با استخر داخلی

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس سند دار شهرکی

 • متــــراژ۱۳۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا دوبلکس 600 متری فول مبله

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس مدرن منطقه برند جنگلی

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 700 متری با استخر

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 300 متری سند دار شهرکی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 1100 متری فول فرنیش

 • متــــراژ۱۱۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۷۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ نما رومی فول مبله

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس 350 متری هوشمند و شهرکی نوشهر

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن دوبلکس 400 متری

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس 300 متری فول فرنیش نوشهر

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,111,111,111 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نوشهر 360 متری با سند تک برگ

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا باغ 800 متری فول فرنیش و شهرکی نوشهر

 • متــــراژ۸۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
16,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس شهرک جنگلی نوشهر

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ فلت 420 متری سند دار شهرکی

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا تریپلکس 600 متری استخر دار لاکچری نوشهر

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,111,111,111 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس 400 متری فول فرنیش و شهرکی نوشهر

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس 750 متری فول فرنیش و شهرکی نوشهر

 • متــــراژ۷۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,111,111,111 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس انگلیسی 420 متری

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل