+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا لاکچری و خاص نوشهر

 • متــــراژ665 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن هوشمند رویان

 • متــــراژ750 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

 • متــــراژ290 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 300 متری جنگلی چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی نوساز رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرک برند ساحلی

 • متــــراژ1110 متر
 • شهرایزدشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتساحلی
20,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ 1000 متری در نوشهر

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس در نوشهر سند دار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا لاکچری و خاص نوشهر

 • متــــراژ665 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری شهرکی در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا سوپر لاکچری در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1600 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی سند دار رویان به سیسنگان

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتساحلی
19,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش عمارت لاکچری پلاک 1 دریا نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا900 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جنگلی 4 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا لاکچری سند دار چلک

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی دریابیشه نوشهر

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری دوبلکس در نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس پلاک 1 جنگل نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا610 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی برند نوشهر

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لاکچری ساحلی در نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا مدرن منطقه چلندر

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی نما مدرن منطقه نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا مدرن با روف نوشهر چلندر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن جنگلی 4 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 230 متری نوشهر

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در منطقه ونوش شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
8,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن شهرکی سند دار نوشهر

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نوشهر 380 متری

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن در شهرک دنج رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لاکچری در منطقه نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل