+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن لوکس در ونوش شمال

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان ونوش
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ1800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 500 متری شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 360 متری استخردار شرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن استخردار شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

منطقه ساحلیو کوهستانی . نیم پلوت . شهرک صدف با نگهبان

 • متــــراژ235 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ620 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس شهرکی

 • متــــراژ385 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگلی منطقه لوکس شهرکی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا در نوشهر | 370 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / اقساط

دوبلکس نوشهر سنددار و لوکس

 • متــــراژ190 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در نوشهر | 330 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1105 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
6,800,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا در نوشهر | 380 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,800,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا در نوشهر | 800 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
6,800,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس در دل جنگل ویو دشت و جنگل

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در نوشهر | ۲۷۰ متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
6,750,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا از نوشهر | ۳۰۰ متر
فروش اقساطی

خرید ویلا از نوشهر

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا در نوشهر | ۴۲۰ متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در نوشهر | ۴۲۰ متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در نوشهر | ۲۹۰ متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۲۹۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت