املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی نوشهر | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ740 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1100 متر
 • موقعیتساحلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1300 متر
 • شهرقواره اول دریا
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
14,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
75,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر | 320 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر | 330 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت