املاک موسوی

جستجوی پیشرفته ویلا

خرید ویلا باغ شمال | 642 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا باغ شمال

 • متــــراژ642 متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا

 • متــــراژ190 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش آپارتمانهای شهرکی ساحلی در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتساحلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی | 335 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی

 • متــــراژ335 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا245 متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی | 250 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرايزدخورده
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتساحلی
50,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش آپارتمانهای شهرکی ساحلی نور | 600 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش آپارتمانهای شهرکی ساحلی نور

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتساحلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی | 270 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا اقساطی

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتساحلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا ارزان در شمال | 500 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا ارزان در شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا در شمال | 2000 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتساحلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت