املاک موسوی

زمین

خرید ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
320,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید و فروش زمین در منطقه شمال ایران

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید زمین شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور نعمت آباد
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
0 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید زمین شمال ساحلی در نور

 • متــــراژ17000 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا17000 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید و فروش ویلای ارزان و اقساطی لاکچری در شمال ایران

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید زمین ساحلی در نور

 • متــــراژ۱۷۰۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش زمین شمال

 • متــــراژ00 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا00 متر
 • موقعیتجنگلی
0 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید زمین نور

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین شمال

 • متــــراژ236 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید زمین شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
8,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت