املاک موسوی

زمین

خرید زمین شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت

زمین شمال رویان

 • متــــراژ1780 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا1780 متر
 • موقعیت
5,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین در شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

زمین شهرکی رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا دردشمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت

خرید زمین در رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلا
فروش اقساطی

خرید اقساطی ویلا در شمال

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا388 متر
 • موقعیت
215,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید زمین در نور

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان /
فروش اقساطی

زمین رویان

 • متــــراژ1 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا266 متر
 • موقعیت
212,800,000,000 تومان /

زمین فروشی در واز

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
400,000 تومان / متری