جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا مدرن 400 متری در شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 230 متر بنا جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ شهرکی استخر دار 180 متر بنا نوساز

 • متــــراژ420 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن نقلی در شمال

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا باغ فلت 400 متری مدرن نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت مدرن 200 متری شهرکی جنگلی در نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا باغ 270 متری فول مبله نور

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نیم پیلوت جنگلی منطقه نور مدارک تکمیل

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 400 متری فول مبله جنگلی در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا 300 متری دوبلکس مدرن در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای دوبلکس 350 متری سند دار نور

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 200 متری مدرن داخل شهرک نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت جنگلی منطقه چمستان مدارک تکمیل

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ نیم پیلوت منطقه جوربند مدارک تکمیل

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلا فول فرنیش جنگلی در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جنگلی 250 متری مبله کامل

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا باغ فلت 210 متری مدرن مبله کامل

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن نیم پیلوت شهرکی مدارک کامل

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 300 متری سند دار شهرکی نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن 200 متری جنگلی مدارک تکمیل

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا 400 متری جنگلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس‌ نما مدرن جنگلی

 • متــــراژ310 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید باغ ویلای نیم پیلوت 250 متری سند دار نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن نیم پیلوت مدارک کامل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ 220 متری مبله کامل سند دار نور

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ مدرن 250 متری منطقه چمستان مدارک کامل

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش باغ ویلای جنگلی 250 متری شهرک برند

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 200 متری سند دار داخل شهرک در نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا پیلوت مدرن 150 متری شهرک برند نور

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل