جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا زیر قیمت نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا چمستان اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا به قیمت نور

 • متــــراژ440 متر
 • شهرنور،رویان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا لاکچری شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ700 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۱۰۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۸۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس در شمال

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان قیمت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط

ویلا سند تک برگ

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / اقساط

ویلا سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتشهری
2,100,000,000 تومان / اقساط

باغ ویلا اقساط

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در شمال زیر قیمت

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
6,900,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال در مازندران | 275 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ275 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا شمال در مازندران | 200 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا شمال نیم پیلوت | 300 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال نیم پیلوت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
380,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نور ارزان قیمت

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا نما مدرن در نور

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ170 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا شمال در مازندران | 280 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
630,000,000 تومان / پیش پرداخت
قیمت ویلا شمال ارزان قیمت | 287 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

قیمت ویلا شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ287 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش ویلا شمال | 450 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا مبله در شمال | 260 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا مبله در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا شمال | 560 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ560 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
13,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرسرخرود
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ750 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
5,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش ویلا شمال مازندران | 550 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط
خرید ویلا در شمال لوکس | 260 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش ویلا شمال | 350 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
5,400,000,000 تومان / مبلغ کل

زمین اماده ساخت ایزد شهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,850,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا اکازیون شمال تا 200 میلیون | 240 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا اکازیون شمال تا 200 میلیون

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا شمال شمال سنددار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
4,200,000,000 تومان / مبلغ کل
ویلا شمال تا 400 میلیون | 130 متر
فروش اقساطی
مشاهده جزئیات ملک

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ130 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا70 متر
 • موقعیتجنگلی
250,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت