جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

ویلا دوبلکس 440 متری استخر دار فول فرنیش چمستان

 • متــــراژ۴۴۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخر دار 350 متری مبله سند دار شهرکی

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس 400 متری استخر دار فول فرنیش نوشهر

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن 250 متری جنگلی شهرکی سند دار نور

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلای نما رومی 300 متری مبله شهرکی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

ویلا فلت 300 متری استخر دار سند دار امیرآباد

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

کاخ ویلای زیبای رویایی

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا لوکس در نوشهر سیسنگان

 • متــــراژ۴۷۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخر دار 500 متری در دامنه جنگلی چلک

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس 600 متری استخر دار سند ششدانگ

 • متــــراژ۴۲۷ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش باغ ویلای جنگلی 390 متری

 • متــــراژ۳۹۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / اقساط

عمارت 1000 متری مدارک تکمیل دامنه جنگلی

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 500 متری استخر دار سند ششدانگ

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۵۵۵ متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

باغ ویلا شهرکی پلاک یک جنگل بافت مسکونی

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا لاکچری در بهترین منطقه

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۵۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا شهرکی سنگی مبله استخر دار

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,600,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا باغ دوبلکس 1000 متر فول فرنیش شهرکی

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چلک شهرک ساحلی برند

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
29,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا دوبلکس شهرکی برند

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۳۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در دریا بیشه شهرک هکتاری

 • متــــراژ۱۰۷۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتساحلی
65,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا تریپلکس 700 متر فول مبله برند جنگل

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا باغ دوبلکس 1000 متر فول فرنیش برند جنگل

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس 420 متر استخر دار ویو ابدی جنگل

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا نما مدرن 760 متری هوشمند با استخر داخلی

 • متــــراژ760 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید کاخ ویلا باغ دوبلکس 800 متر ویو ابدی جنگل

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
6,400,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا مدرن ونوش شهرک برند

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 170 متر بنا مبله رویان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل
عمارت شیک و لاکچری | ۵۰۰ متر
فروش اقساطی

عمارت شیک و لاکچری

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ جنگلی 500 متری سند دار با استخر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل