جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا باغ نما انگلیسی 600 متری مبله در نور

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ نما سنگ 450 متری مبله کامل نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 230 متری بهدشت

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ نقلی منطقه امیرآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا مدرن جنگلی 400 متری سند تک برگ نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

خرید زمین آماده ساخت 250 متری تفکیک شده

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا تریبلکس نما مدرن هوشمند

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ نما انگلیسی 600 متری مبله در نور

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت 450 متری مبله کامل نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ نما سنگ 450 متری مبله کامل نور

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن 200متری جنگلی سند دار نور

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت نقلی مدرن شیک 150 متری

 • متــــراژ۱۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۷۵ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا باغ فلت 350متری کوهستانی نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ تریبلکس جنگلی 700 متری سند دار جوربند

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

فروش ویلای مدرن 320 متری در شمال

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 230 متری بهدشت

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت نقلی شیک 150 متری

 • متــــراژ۱۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ نقلی منطقه امیرآباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن 300 متری جنگلی شهرکی سند دار رویان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا مدرن جنگلی 400 متری سند تک برگ نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / اقساط

فروش ویژه ویلا فلت 380 متری مدرن مبله کامل نور

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس 280 متری در شمال

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید دوبلکس مدرن فول فرنیش شهرک خصوصی

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس مدرن 270 متری

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جنگلی با متراژ 350 متر در شمال

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا لاکچری 760 متری در شمال

 • متــــراژ۷۶۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی اقساطی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا باغ فلت نما سنگ 200 متری مبله

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا باغ جنگلی 250 متری مبله کامل نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت