جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

ویلا دوبلکس 300 متری فول فرنیش سنددار جوربند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت با استخر داخلی بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 260 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن با سند عرصه و عیان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 350 متری

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
9,300,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا شهرکی مدرن رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا رویان | 1200 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا510 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیت
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا سنددار در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیت
7,200,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا باغ در شمال

 • متــــراژ700 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 1000 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال نوشهر نوساز

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال نوشهر | 800 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ملک اقساطی در شمال لاویج

 • متــــراژ250 متر
 • شهرلاویج
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا درشمال نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / قیمت کل

خریدویلادرشمال نوشهر شهرکی

 • متــــراژ612 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
7,300,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا استخر دار جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا412 متر
 • موقعیت
8,000,000,000 تومان / توافقی

خرید ویلا در شمال اقساطی نوساز

 • متــــراژ750 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
20,000,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ3000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
20,000,000,000 تومان / توافقی

ویلا ساحلی (در شهرک برند ) رویان

 • متــــراژ600 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا480 متر
 • موقعیت
7,500,000,000 تومان / توافقی

خریدویلا درشمال نور

 • متــــراژ2300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا530 متر
 • موقعیت
9,500,000,000 تومان / قیمت کل

خریدویلادرشمال ساحلی

 • متــــراژ2000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا1400 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلاباغ نوشهر | 2000 متر
فروش فوری

ویلاباغ نوشهر

 • متــــراژ2000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیت
12,000,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا در شمال | 2000 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
9,500,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا استخر دار رویان

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیت
8,700,000,000 تومان / قیمت کل
ویلا شهرکی نوشهر | 600 متر
فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
5,400,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ1045 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا412 متر
 • موقعیت
8,000,000,000 تومان / قیمت کل