جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا مدرن 450 متری شهرک برند و مدرن با اصالت

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس قواره 1 جنگل واز

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / اقساط

ویلا دوبلکس 350 متری هوشمند و شهرکی سعادت آباد

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا دوبلکس نما مدرن با 340 متر زمین

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ دوبلکس 400 متری مبله

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 400 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال نوشهر | 300 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
1,200,000,000 تومان / اقساطی
ویلا شمال وازیوار | 400 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال وازیوار

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 504 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ504 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال نوشهر ونوش

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا285 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 340 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ340 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 340 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ340 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 250 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 354 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ354 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 665 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ665 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 400 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال نور | 1000 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال نور

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 350 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال سیسنگان | 440 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ440 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / اقساطی

ویلا شهرکی استخر دار

 • متــــراژ1100 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال چمستان | 500 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال استخردار

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش

خریدویلادرشمال رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / قیمت کل
ویلا ساحلی نوشهر | 400 متر
فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش

خریدویلا درشمال پلاک یک جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
ویلا شمال رویان | 200 متر
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
1,200,000,000 تومان / اقساطی