جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا مدرن 400 متری در شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن 230 متر بنا جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ شهرکی استخر دار 180 متر بنا نوساز

 • متــــراژ420 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت مدرن نقلی در شمال

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویژه ویلا باغ فلت 400 متری مدرن نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,900,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلاشمال | 400 متر
فروش فوری

خرید ویلاشمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,900,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / توافقی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خریدویلا شمال | 500 متر
فروش فوری

خریدویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / توافقی
ویلا در رویان | 400 متر
فروش فوری

ویلا در رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,650,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا شمال | 500 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,800,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 300 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,800,000,000 تومان / اقساطی
خرید ویلا شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / توافقی
خرید ویلا | 500 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا

 • متــــراژ500 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیت
1,800,000,000 تومان / توافقی

خرید ویلا استخر دار نور

 • متــــراژ470 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / توافقی