+989125128392

جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

خرید ویلا لاکچری جاده جنگلی چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شهرکی 3 خوابه سیسنگان

 • متــــراژ370 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نما مدرن در سیسنگان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا جنگلی در الیمالات

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا165 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا خاص در محدوده سیسنگان

 • متــــراژ435 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ5000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا1300 متر
 • موقعیت
34,000,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 750 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ750 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا460 متر
 • موقعیت
10,000,000,000 تومان /

ویلا شمال

 • متــــراژ550 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا470 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان /

ویلا شمال ساحلی

 • متــــراژ1700 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان /
خرید ویلا | 1000 متر
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / کلید تحویل
خرید ویلا در شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 380 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
6,600,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 400 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 2000 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1400 متر
 • موقعیت
20,000,000,000 تومان /
خرید ویلا | 1000 متر
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / کلید تحویل
خرید ویلا در شمال | 1200 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان /
خرید ویلا | 1125 متر
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ1125 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان / کلید تحویل
خرید ویلا در شمال | 500 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 1100 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ1100 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا850 متر
 • موقعیت
5,900,000,000 تومان /
خرید ویلا در شمال | 600 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان /

خرید ویلاباغ در رویان

 • متــــراژ1600 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان / قیمت کل
خرید ویلا در نوشهر | 3700 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ3700 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا1700 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان / کلیدتحویل

ویلا دوبلکس منطقه رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
8,000,000,000 تومان / مابقی اقساط

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
18,000,000,000 تومان /

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلاباغ جاده تا ساحل بین نوشهر رویان

 • متــــراژ5000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
5,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
خرید ویلا در نوشهر | 3700 متر
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ3700 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا1700 متر
 • موقعیت
6,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
خرید ویلا | 5000 متر
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ5000 متر
 • شهرچالوس
 • زیر بنـــا1300 متر
 • موقعیت
28,000,000,000 تومان / کامل

خرید ویلاباغ از جاده تا ساحل در رویان

 • متــــراژ5000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
7,000,000,000 تومان /