حدود قیمت: از به

بهداد

chamestan

خرید و فروش فروش اقساطی
۱۷۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل چمستان

تور چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

۱۷۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلادوبلکس نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان

نور

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش فوری ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
165,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

165,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

دوبلکس نما رومی نور اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش از پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش از پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

365,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
315,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

315,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نما سنگ

چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور شهرک برند

نور

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور شهرک یاس

نور جاده جنگلی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور کیابسر

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان نما رومی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلاباغ جنگلی چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا در چلندر نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۱۸۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور سعادت اباد

تخت: 3متر مرب: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

۱۸۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مرب: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نور

نور

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور ورازده

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس نور

نور

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور نعمت اباد

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ایزدشهر

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
۱۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

فروش ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

۱۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما رومی نور

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما مدرن نور

نور

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

پارک جنگلی نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان بهدشت

نور

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

140,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما رومی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

165,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

فروش همکف ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما سنگ چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان نما رومی

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
265,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

265,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

فروش همکف ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور سنگتاب

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

200,000,000تومان