حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

19 ساعت پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

19 ساعت پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

20 ساعت پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

20 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا زیر قیمت رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

21 ساعت پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

21 ساعت پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

21 ساعت پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

21 ساعت پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

22 ساعت پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

22 ساعت پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

22 ساعت پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

22 ساعت پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

22 ساعت پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

22 ساعت پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

23 ساعت پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش
66,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

66,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا خانه دریا

بابلسر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

6 روز پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
12,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شمال لوکس

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

مهتاب کثیری

6 روز پیش

12,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

7 روز پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
69,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

69,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا انارور

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلک نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
245,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

245,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

رویان اب پری

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
85,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

85,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا فلت شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان/شروع قیمت
خرید و فروش فروش فوری

شهرک دشت نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,100,000,000تومان/شروع قیمت

تخت: 3

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

1,700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

2,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
243,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

243,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرک ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 210

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,100,000تومان/متری
خرید و فروش

فروش آپارتمان ساحلی رامسر

رامسر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 100

آپارتمان

آرش احمدیان

2 هفته پیش

2,100,000تومان/متری

تخت: 3متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
87,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

87,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
88,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

88,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا لاویج

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

کاخ ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
43,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

43,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلاشمال لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
63,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

63,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

125,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شمال ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

125,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهر رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
216,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

216,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال انارور

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
216,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

216,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
193,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

193,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

1,250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا تنکابن

تنكابن, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 158

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 158

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا جنگلی اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا باغ چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

150,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا دوبلکس ونوش

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ۲۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

120,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی در رویان با دید دریا

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
65,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

65,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
46,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا در نوشهر ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

46,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید و فروش

ویلا جنگلی در مازندران

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

190,000,000تومان/نقد و اقساط

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویژه در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/زیر قیمت منطقه
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۴۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

120,000,000تومان/زیر قیمت منطقه

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
243,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا قطعه اول ساحل

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

243,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

170,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

45,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
3,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول ساحل شهرک مدرن

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

3,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار سیسنگان

سیسنگان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلادر جاده جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا جاده آب پری

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
121,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

121,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نزدیک دریا

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا صلاح دین کلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

80,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا مبله شهرکی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوساز دوبلکس شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار مبله نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/روزانه
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

106,000,000تومان/روزانه

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نما رومی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش