مقایسه املاک

3,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

3,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

خانم متین

10 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم متین

10 ماه پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

420,000,000تومان/کلیدتحویل

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

420,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش فروش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش فروش

خواب: 4متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم متین

10 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

10 ماه پیش

6,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 6حمام: 7متر مربع: 3700

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

6,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 6حمام: 7متر مربع: 3700

ویلا

10 ماه پیش