خرید و فروش ویلا در شمال

فروش اقساطی

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۴۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

قیمت ویلا شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرپشت پارک جنگلی نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ400 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا لوکس شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا اکازیون شمال تا 200 میلیون

 • متــــراژ540 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
2,220,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ250 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرجاده جنگلی چمستان
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا لوکس شمال سنددار

 • متــــراژ۴۱۰ متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ240 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ۹۰۰ متر
 • شهرونوش
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ280 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ160 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
280,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت