مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 1500

ویلا

کوزه گر

1 روز پیش

15,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 1500

ویلا

1 روز پیش

خرید ویلا در شمال

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4متر مربع: 600

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

2,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 600

ویلا

1 روز پیش

580,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191112 122631 442 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

خانم راد

1 روز پیش

580,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191112 110009 712 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم راد

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید ویلا در شمال

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

1 روز پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191111 122959 001 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 220

ویلا

خانم راد

2 روز پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

500,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

ویلا

2 روز پیش