+989125128392

خرید و فروش ویلا در شمال

ویلا نما مدرن 350 متری شهرکی در رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی ارزان شمال چمستان

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 800 متری شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 500 متری شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 360 متری استخردار شرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ360 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن استخردار شهرکی در منطقه نوشهر

 • متــــراژ480 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 350 متری استخردار با روف ویو جنگل

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن شهرکی درمنطقه رویان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن 250 متری شهرکی در منطقه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 200 متری شهرکی در منطقه نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت نما سنگ 180 متری

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

فلت . استخردار . فاصله تا جنگل 10 دقیقه

 • متــــراژ160 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا300متری استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاشهرکی سنددار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ370 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

منطقه ساحلیو کوهستانی . نیم پلوت . شهرک صدف با نگهبان

 • متــــراژ235 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاتریبلکس520متری شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ520 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا300متری سندار درمنطقه رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا300متری سندار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا160متری استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ160 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا260متری شهرکی سندار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاباغ شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ440 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخردار درمنطقه امیراباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا پیلوت نما سنگ فاصله تا دریاچه الیمالات یک ربع

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرک یاس با نگهبانی تمام وقت

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا65 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت