حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلارومی چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ساعت پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون نور

چمستان مازندران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

2 ساعت پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

23 ساعت پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

23 ساعت پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش
63,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

2 روز پیش

63,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 روز پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 روز پیش

570,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خانه ویلایی ۳۰۰ متری شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
186,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ رویان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

3 روز پیش

186,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

3 روز پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اکازیون ۳۷۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

5 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

فلاح

5 روز پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

5 روز پیش