خرید و فروش ویلا در شمال

فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا600متر متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
630,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

قیمت ویلا شمال ارزان قیمت

 • متــــراژ287 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

قیمت ویلا شمال

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهربین رویان و نوشهر
 • زیر بنـــا۳۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال ارزان

 • متــــراژ260 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرچمستان جاده آپادانا
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ530 متر
 • شهرسیسنگان نوشهر
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا مبله در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ351 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا اکازیون شمال تا 200 میلیون

 • متــــراژ220 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا ارزان شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنزدیک دریاچه الیمالات
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا لوکس شمال سنددار

 • متــــراژ230 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ270 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۵۶۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت