مقایسه املاک

2,000,000,000تومان/قیمت کل

ویلادر رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

حجازی

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

3 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

خانم بابایی

3 هفته پیش

9,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

ویلا جنگلی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

حجازی

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم پویا

3 هفته پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

ویلا روف رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 1200

ویلا

درسا

3 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 1200

ویلا

3 هفته پیش

620,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم سلطانی

3 هفته پیش

620,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 210

ویلا

درسا

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش