مقایسه املاک

220,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 05 12 57 58 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

6,000,000,000تومان/قیمت کل
photo 2019 07 25 13 59 56 385x258 - خرید ویلاباغ در رویان

خرید ویلاباغ در رویان

Royan, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1600

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

6,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1600

ویلا

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 03 15 52 06 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 06 21 03 20 06 2 385x258 - خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

Royan, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

2 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 17 14 45 09 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 250

ویلا

جواهری

2 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 12 14 54 53 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 230

ویلا

جواهری

2 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش

360,000,000تومان/قیمت کل
590 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 220

ویلا

Mina

2 روز پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش فروش
viber image 2019 06 08 14 27 28 2 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 268

ویلا

جواهری

3 روز پیش

250,000,000تومان/پیش فروش

متر مربع: 268

ویلا

3 روز پیش

350,000,000تومان
viber image 2019 07 03 15 51 00 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

جواهری

3 روز پیش

350,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش