مقایسه املاک

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

280,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

610,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

330,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

خرید ویلا در نور لوکس

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

servati2018

2 سال پیش

175,000,000تومان/کلا

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

قربانلو

2 سال پیش

2,700,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 500

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

2 سال پیش

330,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش