مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

525,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

216,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

165,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

2,100,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 620

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

630,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 620

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 145

ویلا

خانم کثیری

2 سال پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2متر مربع: 145

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

2 سال پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

2 سال پیش