مقایسه املاک

390,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

2 سال پیش

2 سال پیش

300,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

2 سال پیش

700,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 سال پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش