مقایسه املاک

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

همتا توسلی

2 سال پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش

خواب: ۲متر مربع: 160

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

۵۲۰۰۰۰۰۰۰

خواب: ۲متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 240

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

690,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 240

ویلا

2 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

خانم نیازی

2 سال پیش

65,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

525,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش