املاک موسوی

فروش اقساطی ویلا

فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
280,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیت
320,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا215 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ170 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
133,000,000 تومان / کلید تحویل
فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
640,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا165 متر
 • موقعیت
395,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ170 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
116,000,000 تومان / کلید تحویل
فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
690,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر

 • متــــراژ150 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان / قیمت کل