حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

3591 نتایج - ذخیره این جستجو؟

ترتیب بر اساس:

220,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 18 11 04 02 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 280

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 280

ویلا

5 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 11 11 15 59 34 2 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 250

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

5 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 08 11 11 51 37 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 268

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 268

ویلا

5 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل
viber image 2019 07 14 16 47 01 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 268

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 268

ویلا

5 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 17 17 40 48 385x258 - خرید ویلا در شمال

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

5 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

5 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2019 05 04 05 38 13 2 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 290

ویلا

جواهری

22 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 290

ویلا

22 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 01 11 02 27 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

23 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

23 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت
fb5bbd9e d8cd 476c 91b4 937d92aaba01 2 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

1 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 15 15 40 11 385x258 - خرید ویلا در چمستان

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش