املاک موسوی | خرید ویلا چمستان | ویلا چمستان

خرید ویلا در سیسنگان

فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ1150 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا

 • متــــراژ380 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان /
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
1,400,000,000 تومان /
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ540 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / کلید تحویل
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا

 • متــــراژ1045 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا410 متر
 • موقعیت
3,250,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا

 • متــــراژ665 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا

 • متــــراژ1045 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا410 متر
 • موقعیت
3,250,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا

 • متــــراژ665 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا با قیمت مناسب سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا سیسنگان ساحلی

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان / پیش پرداخت