+989125128392

خرید ویلا در سیسنگان

فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ665 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ1045 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا410 متر
 • موقعیت
3,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ665 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا با قیمت مناسب سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا سیسنگان ساحلی

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان /

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان /

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیت
2,400,000,000 تومان /
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا670 متر
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان /

خرید ویلا مدرن سیسنگان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان /

خریدویلا سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان /

خرید ویلا کوهپایه ای سیسنگان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,200,000,000 تومان /
فروش اقساطی

ویلا سیسنگان

 • متــــراژ240 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان /
فروش اقساطی

ویلا سیسنگان

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا515 متر
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان /

خرید ویلا شهرکی حومه رویان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان /

خرید ویلا شهرکی حومه نوشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان /