املاک موسوی | خرید ویلا چمستان | ویلا چمستان

خرید ویلا در سیسنگان

ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,600,000,000 تومان /

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان /

ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیت
2,400,000,000 تومان /
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا670 متر
 • موقعیت
3,500,000,000 تومان /
فروش اقساطی

خرید ویلا مدرن سیسنگان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان /

خریدویلا سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان /