املاک موسوی | خرید ویلا چمستان | ویلا چمستان

خرید ویلا در سیسنگان

فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر

 • متــــراژ347 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی نوشهر

 • متــــراژ280 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ376 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا استخردار شهرکی نوشهر

 • متــــراژ1016 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتشهری
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا استخردار شهرکی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلادوبلکس مجتمع غیر بومی سیسنگان

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,100,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا دوبلکس مدرن سیسنگان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,100,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

فروش ویلا شهرکی استخردار سیسنگان

 • متــــراژ620 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا580 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خریدویلادرشمال

 • متــــراژ510 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا سیسنگان استخردار لوکس

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
4,300,000,000 تومان /

خرید ویلا در سیسنگان جنگلی

 • متــــراژ1045 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت