+989125128392

خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال لوکس

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا600متر متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مازندران

 • متــــراژ۷۱۵ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ۴۳۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا شمال فلت

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۵۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا فلت در مازندران

 • متــــراژ250 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا لوکس شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا فلت

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا سنددار

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتساحلی
28,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا ساحلی شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ235 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
4,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا ساحلی شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ285 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
4,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی سنددار

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلای شمال استخردار

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا کاخ دوبلکس در شمال

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن تریبلکس جنگلی در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن جنگلی در شمال

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلای شمال مدرن در نوشهر ویوی عالی

 • متــــراژ280 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن جنگلی استخردار ۳۰۰ متری

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا کاخ جنگلی استخردار در شمال

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت