املاک موسوی

خرید ویلا در سیسنگان

فروش اقساطی

ویلادوبلکس مجتمع غیر بومی سیسنگان

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,100,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا دوبلکس مدرن سیسنگان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,100,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

فروش ویلا شهرکی استخردار سیسنگان

 • متــــراژ620 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا580 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خریدویلادرشمال

 • متــــراژ510 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا سیسنگان استخردار لوکس

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
4,300,000,000 تومان /

خرید ویلا در سیسنگان جنگلی

 • متــــراژ1045 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلای جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیت
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ700 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی در سیسنگان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا275 متر
 • موقعیت
730,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلاشهرکی در سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیت
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت