+989125128392

خرید ویلا در سیسنگان

فروش ویلا شمال مدرن در نوشهر سیسنگان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نمامدرن تریبلکس استخردار درمنطقه سیسنگان

 • متــــراژ420 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در سیسنگان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سنددار در نوشهر

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سیسنگان استخردار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا مدرن روف در شمال-سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخردار شمال-نخ شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مدرن ساحلی در سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلاباغ شهرکی سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 1000 متری استخردار منطقه سیسنگان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا تریبلکس ساحلی

 • متــــراژ330 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا410 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ650 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
4,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس ارزان در سیسنگان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال تریبلکس در سیسنگان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ساحلی ۳۰۰ متری در رویان‌سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا ۷۰۰ متری واقع در سیسنگان

 • متــــراژ700 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی درمنطقه جنگلی

 • متــــراژ417 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا باغ شمال در سیسنگان

 • متــــراژ900 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ360 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در شمال

 • متــــراژ150 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ540 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / اقساط

فروش ویلاباغ سنددار نوشهر-سیسنگان

 • متــــراژ900 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,250,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال استخردار سیسنگان

 • متــــراژ600 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ345 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل