حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

2 ساعت پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۷۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

2 ساعت پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نما رومی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

4 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

4 ساعت پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ۲۵۰ متری سند دار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

6 ساعت پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

7 ساعت پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۱۰ دستگاه ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

فروش مجتمع تجاری بولینگ غزال

محمودآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 1800

تجاری

آرش احمدیان

1 روز پیش

توافقی

متر مربع: 1800

تجاری

1 روز پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا داخل شهر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شهر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

35,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۸۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان ارزان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 روز پیش