مقایسه املاک

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

گلزاده

2 ساعت پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ساعت پیش

1,250,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191013 114635 237 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 200

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

1,250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ساعت پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

ویلا

گلزاده

2 ساعت پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ساعت پیش

ویلا شمال

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

حسین منصوری

2 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 06 23 14 12 25 385x258 - خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

گلزاده

2 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ساعت پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

ویلا

گلزاده

2 ساعت پیش

950,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 750

ویلا

2 ساعت پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20191013 115935 783 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ساعت پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

گلزاده

2 ساعت پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

2 ساعت پیش

ویلا شمال

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 2حمام: 2

ویلا

حسین منصوری

2 ساعت پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2

ویلا

2 ساعت پیش