حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوردوبلکس

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

درسا

4 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

نور، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان لاکچری

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

برومند

4 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

4 روز پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

برومند

4 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

برومند

4 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

5 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

برومند

5 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

7 روز پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

7 روز پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

متر مربع: 165

ویلا

parnian

7 روز پیش

850,000,000تومان

متر مربع: 165

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
825,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

1 هفته پیش

825,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاچمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

درسا

1 هفته پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
540,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

540,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

برومند

1 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

1 هفته پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

840,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

برومند

1 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس چمستان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

Mina

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

درسا

1 هفته پیش

90,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانوشهرساحلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
230,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

230,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان تریبلکس

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

Mina

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور مستقل ساز

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

1 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

Mina

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

درسا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/پیش پزداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلارویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

درسا

2 هفته پیش

700,000,000تومان/پیش پزداخت

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

درسا

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 390

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

parnian

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان فول مبله

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

ویلا

Mina

3 هفته پیش

۳۰۰۰۰۰۰۰۰

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

parnian

3 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا مدرن نوشهر شهرکی

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

3 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

3 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلالاکچری نوشهر

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

به نیا

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

parnian

3 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

javaheri

3 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال ارزان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

3 هفته پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا فروشی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

Mohammadreza

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید باغ_ویلا در شمال

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

Mina

3 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

به نیا

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
285,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

285,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

درسا

4 هفته پیش

260,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

yasiii

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلانور ساحلی

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

درسا

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

اکنش

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sheidamosavi

4 هفته پیش

680,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sheidamosavi

4 هفته پیش

680,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

متر مربع: 140

ویلا

parnian

4 هفته پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

fati1368

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

servati2018

4 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور دودستگاه کنارهم

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

Mina

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس شهرکی

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

Mina

4 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

4 هفته پیش