مقایسه املاک

450,000,000تومان

خواب: ۳سرویس: ۳متر مربع: 400

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: ۳سرویس: ۳متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

345,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

345,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

10 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

10 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 210

ویلا

10 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

10 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 350

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 350

ویلا

10 ماه پیش

460,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

460,000,000تومان

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 380

ویلا

10 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم متین

10 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 700

ویلا

10 ماه پیش