مقایسه املاک

370,000,000تومان/نصف قیمت کل
WhatsApp Image 2020 01 13 at 11.44.212 2 385x258 - ویلا شمال

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 300

ویلا

حسین منصوری

3 ساعت پیش

370,000,000تومان/نصف قیمت کل

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 300

ویلا

3 ساعت پیش

1,250,000,000تومان/نصف قیمت کلید تحویل
WhatsApp Image 2020 01 14 at 17.13.42 16 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

حسین منصوری

3 ساعت پیش

1,250,000,000تومان/نصف قیمت کلید تحویل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ساعت پیش

750,000,000تومان/قیمت کل
144 2 385x258 - ویلا شمال

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

Mina

3 ساعت پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

3 ساعت پیش

2,200,000,000تومان/یکسوم قیمت کل
WhatsApp Image 2020 01 14 at 17.13.42 4 2 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1200

ویلا

حسین منصوری

3 ساعت پیش

2,200,000,000تومان/یکسوم قیمت کل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1200

ویلا

3 ساعت پیش

650,000تومان/متری
زمین تابلو 385x258 - زمین هکتاری شمال

متر مربع: 30000

زمین

حسین منصوری

3 ساعت پیش

650,000تومان/متری

متر مربع: 30000

زمین

3 ساعت پیش

600,000,000تومان/کلید تحویل
700 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

Mina

3 ساعت پیش

600,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

3 ساعت پیش

700,000,000تومان/تحویل کلید
717 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

Mina

3 ساعت پیش

700,000,000تومان/تحویل کلید

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ساعت پیش

820,000,000تومان/یکسوم قیمت کلید تحویل
WhatsApp Image 2020 01 14 at 17.13.42 19 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

حسین منصوری

3 ساعت پیش

820,000,000تومان/یکسوم قیمت کلید تحویل

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ساعت پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل
707 1 385x258 - ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 700

ویلا

Mina

3 ساعت پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 700

ویلا

3 ساعت پیش