مقایسه املاک

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

خانم عبدی

3 هفته پیش

1,100,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

ویلا جنگلی رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 240

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

خانم عبدی

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

2,800,000,000تومان/اقساطی

ویلا روف گاردن نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 450

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

2,800,000,000تومان/اقساطی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 450

ویلا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم عبدی

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

5,000,000,000تومان/اقساطی

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 600

ویلا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 230

ویلا

خانم عبدی

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

ویلا نوساز رویان

Royan, میان بند, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم آذری

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 268

ویلا

خانم عبدی

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 268

ویلا

3 هفته پیش