فروش

فروش قطعه 250 متری قابل ساخت پلاک صفر جنگل سند دار

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش قطعه 250 متری داخل شهرک باغی با مجوز ساخت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین قابل ساخت با سند پلاک یک جنگل

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

قطعه مسکونی 306 متری قابل ساخت در بهشت زمینی واز

 • متــــراژ306 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

قطعه مسکونی 300 متری قابل ساخت در بهشت زمینی لاویج

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین شهرکی قابل ساخت در نور پلاک یک جنگل

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خریدزمین در آهودشت 200 متری و شهرکی

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید آپارتمان در رویان 150 متری و تک واحدی

 • متــــراژ۱۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۳ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش آپارتمان 120 متری ساحلی

 • متــــراژ۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,900,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین در سعادت آباد 300 متری

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید آپارتمان قواره 3 آب دید بدون مشرف به ساحل

 • متــــراژ۹۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا پلاک 1 آب 200 متری و مدرن زیر قیمت منطقه

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش قطعه 250 متری پلاک یک جنگل داخل بافت شهرکی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید آپارتمان قواره 1 آب طبقه 4 مدارک کامل

 • متــــراژ۱۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید آپارتمان ساحلی در شمال 120 متری 2 خوابه

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید آپارتمان شهری در نور 130 متری 3 خوابه

 • متــــراژ۱۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

پنت هاوس مجلل چهار خواب مستر دید دریا و جنگل

 • متــــراژ۳۸۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین شهرکی 200 متری پلاک صفر جنگل با سند

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی قابل ساخت در رویان

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید آپارتمان ساحلی در رویان 135 متری 3 خوابه

 • متــــراژ۱۳۵ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۳۵ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش قطعه 250 متری فایل شکاری و کاسبی در امیر آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش قطعات زیر قیمت 120 متری به بالا در نوار جنگلی کیابسر

 • متــــراژ120 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید آپارتمان ساحلی در نور 120 متری 2 خوابه

 • متــــراژ۱۲۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 250 متری قابل ساخت شهرک جنگلی نور

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور