+989125128392

فروش

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ220 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا باغ در آپادانا

 • متــــراژ1100 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس در نور

 • متــــراژ361 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا نیمه دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,850,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شهرکی در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,750,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در آهودشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در سعادت آباد

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ480 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در جاده دریا

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در امیرآباد

 • متــــراژ260 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,750,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در آپادانا

 • متــــراژ260 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ180 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ435 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / اقساط
فروش فوری

خرید ویلا نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا155 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ440 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
3,300,000,000 تومان / اقساط