فروش

فروش زمین در شمال 250 متری داخل بافت

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین با ویوی هم زمان ساحل و جنگل رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین در شمال 300 متری آماده‌ ساخت سند دار

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین بافت سند دار

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین شهرکی سرسبز و زیبا زیر قیمت منطقه

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا, متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین ساحلی 300 متری

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین خوش قواره مناسب برای ساخت و سرمایه گذاری

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا, متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین ساحلی جنگلی

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین در قطعات 200 الی 400متری با سند آماده ساخت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی سند دار 320 متری

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین 200 متری در شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 300 متری جنگلی سند دار

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین سند دار پلاک صفر جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی 200 متری

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش زمین 480 متر شهرک برند جنگلی رویان

 • متــــراژ۴۸۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین سند دار در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش زمین مناسب برای ساخت و سرمایه گذاری

 • متــــراژ, متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا, متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین سند دار در شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین در شمال 350 متری آماده ساخت سند دار

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 480 متر شهرک برند جنگلی نوشهر

 • متــــراژ۴۸۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین 340 متر شهرک جنگلی سند دار

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین شهرکی قواره 200 الی 300 متری با جواز ساخت

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 340 متری شهرک معروف چمستان

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
3,400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین 340 متر شهرک برند رویان

 • متــــراژ۳۴۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور