مقایسه املاک

250,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 13 55 24 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

گلزاده

13 ساعت پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

13 ساعت پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 04 17 50 48 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 220

ویلا

جواهری

13 ساعت پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 220

ویلا

13 ساعت پیش

3,500,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 06 23 14 12 13 385x258 - خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

گلزاده

13 ساعت پیش

3,500,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1000

ویلا

13 ساعت پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 08 09 23 17 01 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

13 ساعت پیش

2,500,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

13 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 15 24 36 385x258 - خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1200

ویلا

گلزاده

13 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1200

ویلا

13 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 09 15 57 18 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 268

ویلا

جواهری

13 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 268

ویلا

13 ساعت پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 07 12 39 32 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 240

ویلا

جواهری

13 ساعت پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 240

ویلا

13 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 15 22 29 385x258 - خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

سیسنگان, بند پی, Kheyrood kenar, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

گلزاده

13 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

ویلا

13 ساعت پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 13 45 34 385x258 - خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 1200

ویلا

گلزاده

1 روز پیش

3,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 1200

ویلا

1 روز پیش