املاک موسوی

+981155226655

فروش

فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ330 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر مربع
 • موقعیت
600,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ230 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر مربع
 • موقعیت
660,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا سنددار در ...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا145 متر مربع
 • موقعیت
440,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلا اقساطی درشم...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا210 متر مربع
 • موقعیت
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
560,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ260 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر مربع
 • موقعیت
680,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ230 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر مربع
 • موقعیت
490,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چ...

 • متــــراژ340 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا270 متر مربع
 • موقعیت
950,000,000 تومان / قیمت کل