مقایسه املاک

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در رویان

Royan, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 5حمام: 6متر مربع: 600

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

1,800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 6متر مربع: 600

ویلا

10 ماه پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 412

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 412

ویلا

10 ماه پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 412

ویلا

خانم راد

10 ماه پیش

420,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 412

ویلا

10 ماه پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شمال

مازندران نور

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

10 ماه پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

جواهری

10 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 330

ویلا

خانم متین

10 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 330

ویلا

10 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

380,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

10 ماه پیش

380,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

10 ماه پیش