مقایسه املاک

700,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 13 40 30 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 700

ویلا

گلزاده

1 روز پیش

700,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 2حمام: 3متر مربع: 700

ویلا

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 05 12 57 58 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

1 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 07 25 15 27 25 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

400,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 500

ویلا

2 روز پیش

6,000,000,000تومان/قیمت کل
photo 2019 07 25 13 59 56 385x258 - خرید ویلاباغ در رویان

خرید ویلاباغ در رویان

Royan, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1600

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

6,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 1600

ویلا

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 03 15 52 06 1 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 300

ویلا

جواهری

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل
photo 2019 06 21 03 20 06 2 385x258 - خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

Royan, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

2 روز پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل
574 385x258 - ویلا شمال

خواب: 4متر مربع: 320

ویلا

Mina

2 روز پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 320

ویلا

2 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 07 17 14 45 09 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 250

ویلا

جواهری

2 روز پیش

2,200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت
viber image 2019 06 12 14 54 53 385x258 - خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

متر مربع: 230

ویلا

جواهری

2 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش